CINEMARCH

از اين‌جا و آن‌جا

پرسشهای بی‌پاسخ

هیچ گمان نمی‌کردم که پرسشنامه من، اگر از پاسخنامه همشهری کاوه بگذریم، چنین بی‌پاسخ بماند. پرسشها دوپهلو هستند اما دشوار نیستند و به‌آسانی می‌توان به آنها پاسخ داد. بشتابید که هنوز هم پاسخها پذیرفته‌می‌شوند.

شوکا

دیرگاهی است که هیچ گاهنامه‌ای نمی‌خوانم. از این‌رو، بسیاری از نورسیده‌ها را هم نمی‌شناسم. چندی پیش، پیامی دریافت کردم که وبلاگ من در ماهنامه‌ای به‌نام شوکا به خوانندگان شناسانده شده‌است. تا آن‌روز نامش را هم نشنیده‌بودم، اما شماره ۴ آن را (که نوشته‌ای درباره چندتایی از وبلاگها دارد) خریدم. ماهنامه ادبی - هنری بدی نیست (هرچند که دور می‌بینم شماره دیگری از آن بخرم) و نوشته‌ای درباره ۱۰ - ۱۵ وبلاگ، که وبلاگ من هم در میان آنهاست، دارد. دست کننده‌اش درد نکند و ... اگر دوست داشتید آزمایش کنید.

پنجاه‌ودو

امشب، پنجاه‌ودومین ۳۶۵ روز زندگی من به‌پایان می‌رسد و فردا نخستین روز پنجاه‌وسومین سال زندگی من است. گذشته‌ها، بد یا خوب، گذشته‌است. آینده‌ها هم نمی‌دانم چگونه و تا کی خواهد آمد. پس بايد که اکنون را دريابم. به‌گفته حافظ:

گفتم که: «تو ای عمر چرا زود برفتی؟»

گفتا: «چه توان کرد؟ مگر عمر همين بود.»

گفتم که: «نه وقت سفرت بود چنين زود!»

گفتا که: «مگر مصلحت وقت در اين بود.»

 پاينده و کامياب باشيد.

کهنه و نو

دوست هم، مانند سير ترشی و شراب، هرچه کهنه‌تر و ديرسالتر بهتر و دلنشين‌تر. با اين‌همه، پيوندهای وبلاگهای شماری از دوستان وبلاگی ديرينه را، از ستون پيوندهای دوستانه پاک کرده‌ام. شماری از اين پيوندها، از آن وبلاگهايی است که از ديرگاهی پیش از این، دیگر به‌روز نمی‌شوند و هربار که به سراغ آنها می‌روی، نوشته چندین ماه پیش را در آن می‌بینی. چند دوست دیگر هم هستند که اگر باز هم ننویسند، به‌ناگزیر پیوند وبلاگهای آنها را هم پاک خواهم کرد. با پوزش از همه این دوستان و با امید به بازگشت دوباره آنها. در برابر، چندی است که دوستانی تازه یافته‌ام، زروان، دید هفتم، معمار نیشابور، که همگی درباره معماری می‌نویسند و خوب و سنجیده و خواندنی. پيوندهای وبلاگهای اين دوستان را در ستون دست راست می‌يابيد.

+ يعقوب رشتچيان ; ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()